Nadační spolek Pomáháme

Organizuje finanční sbírky, sportovní a kulturní akce pro děti, charitativní akce a zabezpečuje i materiální pomoc.

Naše projekty

O nás

Jsme neziskový spolek založený v roce 2016 tvořený předsedou Markem Chýlou, místopředsedou Ondřejem Smolkou a Vlastou Chýlovou, která je zodpovědná za kontrolní činnost. Činnosti se věnujeme v našem volném čase a pomáhat nás jednoduše baví!
Chceme však pomáhat smysluplně a nevidíme příjemce jako pasivní osobu v procesu pomoci. Proto pomáháme znevýhodněným jedincům k získání samostatnosti, k návratu do většinové společnosti a k plnohodnotnému životu. Náš spolek je nevšední neziskovka s moderním přístupem, nezávislá na státní pomoci a vedená s radostí, originálními nápady a především s láskou

NAŠE PROJEKTY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O NÁS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

POMÁHEJTE S NÁMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KONTAKT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

POMÁHÁME je zapsaný spolek dvou akčních kamarádů Marka a Ondry, jehož cílem je zkvalitnit nebo co nejvíce zvýšit kvalitu života všem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Organizuje finanční sbírky, sportovní a kulturní akce pro děti, charitativní akce a zabezpečuje i materiální pomoc.

POMÁHÁME je zapsaný spolek dvou akčních kamarádů Marka a Ondry, jehož cílem je zkvalitnit nebo co nejvíce zvýšit kvalitu života všem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

Organizuje finanční sbírky, sportovní a kulturní akce pro děti, charitativní akce a zabezpečuje i materiální pomoc.